Xe tải HINO 4.8 tấn thùng chở gia cầm – FC9JLSW hỗ trợ vay đến 90%

Xe tải HINO 4.8 tấn thùng chở gia cầm - FC9JLSW hỗ trợ vay đến 90%

Xe tải HINO 4.8 tấn thùng chở gia cầm – FC9JLSW hỗ trợ vay đến 90%